Harlingen Seaport

Harlingen Seaport is een veelzijdige haven waar bedrijven gevestigd zijn met een grote diversiteit aan havengerelateerde functies zoals:
  • Transportfunctie voor de aan-, af- en doorvoer van goederen via zee, weg en binnenvaart
  • Distributiefunctie met containeroverslag, warehouses en koel- en vrieshuizen 
  • Industriefunctie met de bewerking van grondstoffen en producten zoals zout, zand en grind, en voedingsmiddelen (aardappelen en vis) 
  • Maritieme functie met scheepsbouw- en reparatie, offshore en dienstverlenende en toeleverende activiteiten 
  • Visserijhaven met functie visveiling en thuishaven voor Harlinger en Urker kotters
Harlingen Seaport beschikt over 1500 meter kade waar in goederen van zee- en binnenvaartschepen worden geladen en gelost. Harlingen Seaport is zonder oponthoud van bruggen of sluizen, via een vaargeul met een gemiddelde diepgang van 7,50 meter direct bereikbaar vanaf de Noordzee.

Harlingen Seaport zeer tevreden over Dryport concept

Maandag 25 juni hebben een dertigtal gemeenten en organisaties in Harlingen de IJsselmeer Alliantie ondertekend. Deze alliantie waarborgt een netwerk aan logistieke knooppunten in Noord-Oost Nederland en heeft tot doel om de vracht aan- en afvoer over water van de grote zeehavens in de Randstad effectiever te laten verlopen. Daarnaast biedt de alliantie een platform om discussies met het Rijk, over optimalisatie van logistieke infrastructuur, meer gestructureerd te laten verlopen.